Přejít na obsah

Flag-en show English version

funkční vzorek (G)

Rok vydání: 2010
Autor: Liška J., Janeček E., Kraus V., Holík M., Krutina A., Georgiev V., Poupa M.

Systém pro bezkontaktní monitorování volných lopatek BTT-001

Systém pro bezkontaktní monitorování volných lopatek parních turbín byl realizován v rámci projektu MPO FR-TI1/196. Systém náročný na vzorkování signálů (úspěšně otestováno 150MHz) umožňuje snímat signály až z 10 snímačů včetně fázové a synchronizační značky olopatkovaného kola. Přesnost vyhodnocení kmitů lopatek je pro nejdelší lopatky (a tedy lopatky na vyhodnocení nejnáročnější) v řádu mikrometrů.

BTT-001

Parametry systému:

  • Rozlišení 4.4um (fs=150MHz, frot= 50Hz, rrot = 2120 mm)
  • Počet senzorů - 8 (+ fázová a synchronizační značka)
  • Rozšiřitelnost - až 100 senzorů (dostatečná kapacita FPGA obvodu, nutnost rozšířit analogový frontend)
  • Datový tok - 0.119 MB/s -> 3.5TB/rok (pro 72 lopatek, 8 senzorů)


Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno ve smlouvě o spolupráci v rámci grantu MPO FR-TI1/196.

Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek je umístěn ve firmě Škoda Power, s.r.o., A Doosan Company
Bližší informace lze nalézt v následujích odkazech:

Doklady k ekonomickému přínosu se odráží v tabulce 2 projektu MPO FR-TI1/196 Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách.text to speech