Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/012

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2012
Autor: PRŮCHA, Ondřej a HOUDOVÁ, Lucie

Aplikace pro HLA Laboratoř a TC (CELAB-CETRA)

HLA laboratoř ČNRDD je využívána kooperujícími transplantačními centry (TC) pro další či verifikační typizaci nepříbuzného dárce kostní dřeně. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu dosavadního systému organizace a archivace dat v HLA laboratoři pro potřeby TC byla (i s cílem celkového usnadnění administrativy spojené s vyšetřováním dárců) navržena a vytvořena aplikace pro HLA laboratoř a TC, která automatizuje nezbytnou komunikaci mezi nimi.

Systém (aplikace) se skládá ze dvou samostatných celků:

 • CELAB - pro HLA Lab
 • CETRA - pro TC

CELAB

Tato část přiřadí pacienta a aktualizuje informace o příslušných dárcích. Všechny údaje požadované TC, včetně požadovaných výsledků typizací, jsou vkládány a kontrolovány uživatelem HLA laboratoře a jasně graficky zobrazeny v požadovaném tabulkovém formátu.

Základní funkcionality:

 • vyhledávací formulář – výběr pacienta a relevantních dárců dle požadavků TC (propojeno se všemi stávajícími ČNRDD elektronickými datovými zdroji)
 • dostupnost dárců
 • informace o aktuálním stavu požadovaného vyšetření
 • viditelnost dárců
 • grafické zvýraznění shodných/neshodných dárců
 • možnost tvorby potřebných poznámek a informací pro TC
 • tisk PDF reportů
 • automatické ukládání (archivace reportů)
 • odesílání reportů druhé části systému

CETRA

Tato část slouží k prohlížení/stahování aktuálních i historických PDF příslušných danému centru.

 

Obě části systému jsou z důvodu požadované použitelnosti navrženy pro prostředí internetu, tj. postaveny na architektuře tenkého klienta klient/server. Grafické prostředí tímto poskytuje html prohlížeč. Html stránky jsou dynamicky generovány skriptovacím jazykem PHP ve verzi 5.3. a jako http server je zvolen Apache ve verzi 2.4. Aplikace momentálně jako datové pozadí využívá databázi Oracle ve verzi Express edition. Pro komunikaci mezi klientem a serverem je využíván zabezpečený protokol http. Pro vývoj byl použit PHP framework Nette ve verzi 2.0.

Uvedené části jsou od sebe odděleny, a to nejen z důvodu rozdílných uživatelů, ale především z důvodů bezpečnosti.

 

Příklad formuláře pro editaci a správu nalezených výsledků při vyhledávání pacienta:


hla

 

SW je plánovaným výstupem projektu TA01010342, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu.  Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a urychlení komunikace mezi TC a ČNRDD při výběru vhodného dárce pro odběr krvetvorných buněk.


Více informací o relizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky


Software je plánovaným výsledkem řešení projektu TA ČR - TA01010342 a je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.


Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

 
Výsledek je začleněn do ICT infrastruktury Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s. (ČNRDD). Bližší informace lze nalézt na: http://www.kostnidren.cz/registr/projekty/vyzkumne-projekty.php


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech