Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2010
Autor: Ing. Jindřich Liška, Ph.D.; Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.

Software pro vyhodnocení kmitání lopatek parních turbín

Software je určen pro zpracování vibračních signálů měřených bezkontaktně především na volných lopatkách parních turbín. Parametrizováním vstupů aplikace lze vyhodnocovat celkovou úroveň vibrací na jednotlivých lopatkách samostatně i vizualizovat výsledný kmitavý stav olopatkovaného kola. Dalším výstupem je určení úrovně kmitání na buzených frekvencích jednotlivých lopatek.

Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno ve smlouvě o spolupráci v rámci grantu MPO FR-TI1/196.

Software je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.

Pro získání licence se obracejte na:

ZČU:
Eduard Janeček
Univerzitní 8,
30614, Plzeň

Email: janecek@kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506

Škoda Power s.r.o., A Doosan Company:
Zdeněk Kubín
Tylova 1/57
30128, Plzeň

Email: zdenek.kubin@doosanskoda.com
Tel: +420 378 185 283

Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek byl předán firmě ŠKODA POWER s.r.o., A Doosan company, pro rutinní provoz. Bližší informace lze nalézt na stránkách:

Doklady k ekonomickému přínosu výsledku R se odráží v tabulce B.4 a D.6 projektu FR-TI1/196 - Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách (viz přiložený dokument).


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech