Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2014/046

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2014
Autor: Petr Zimmermann, Marek Hrúz, Ivan Pirner, Miloš Železný, Jan Vodňanský

Softwarový modul aktualizace navigačních podkladů

Vyvinutý software očekává na svém vstupu CSV (Comma-separated values) soubor, který obsahuje informace (nutné pro pasportizaci objektu) o rozpoznané dopravní značce v obraze. Každý řádek CSV souboru odpovídá právě jedné dopravní značce. Software aktualizace navigačních podkladů tyto informace dekóduje a převede je do standardu GDF (Geographic Data Files), který je následně exportován do XML (Extensible Markup Language) výstupního souboru. GDF standard je dnes podporovaný drtivou většinou navigačních zařízení. Výstup ze softwaru tak lze použit k aktualizaci navigačních podkladů těchto zařízení.

 

Shéma sw

SW1Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno v projektu č. TA02030673.

SW algoritmy byly implementovány ve skriptovacím jazyce Python 2.7. 


V případě zájmu o využití softwaru se obracejte na:


Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)

e-mail: zelezny@kky.zcu.cz


RNDr. Jan Vodňanský (CEDA, a.s.)

e-mail: vodnansky@ceda.czLokalizace výsledku / potvrzení o užívání

SW je k dispozici na KKY ZČU a CEDA, a.s. Výsledek je plánovaným výstupem projektu č. TA02030673


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech