Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2011
Autor: Zdeněk Hanzlíček, Jakub Kanis, Martin Grůber

Převodník MathML vzorců do psaného textu v rozvinuté formě pro TTS - MathML2TTS

MathML2TTS je softwarový nástroj, jehož funkcí je převod matematického vzorce reprezentovaného prostřednictvím standardu MathML do rozvinuté textové podoby, tj. do slovního tvaru, který odpovídá tomu, jak by měla být rovnice správně a přirozeně přečtena.

Výstup nástroje lze napojit přímo na vstup řečového syntetizéru a vytvořit tak čtenou podobu přepsané rovnice. Nástroj je výstupem projektu ARET - Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty, kde je důležitou součástí komplexního systému pro počítačové předčítání učebních textů. Uživatelské rozhraní systému je přístupné na adrese http://ucebnice.zcu.cz.

Přepis jednotlivých rovnic je založen na hierarchické aplikaci speciálně navržených pravidel. Důležitou součástí nástroje je soubor obsahující definice těchto pravidel pro čtení jednotlivých matematických operací. Nástroj pravidla inteligentně kombinuje a dokáže tak přepsat libovolně složitou matematickou strukturu. Pravidla pokrývají veškerou matematiku pro 2. stupeň základní školy, nicméně je možné dodefinovat další pravidla (nové matematické operátory a funkce), aby systém pokrýval i vyšší úrovně matematiky.

Vyvinutý software byl verifikován na pracovišti Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Výsledky potvrdily vhodnost použití v úloze automatického převodu a čtení matematických vzorců. Validace byla provedena ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25. Software je klíčovou součástí systému využívaného ve výuce zrakově postižených žáků od roku 2009.

Více informací o realizovaném software lze získat na vyžádání na adrese riv@control.zcu.cz.

 

Technické informace

nástroj MathML2TTS zahrnuje následující součásti

  • nástroj řídíci analýzu MathML a aplikaci jednotlivých pravidel (programovací jazyk Python)
  • soubor přepisovacích pravidel pro jednotlivé operátory (formát YAML)
  • nástroj pro skloňování čísel, proměnných a dalších matematických symbolů (programovací jazyk Python)
  • soubory s definicemi pro skloňování (vlastní textový formát)

 

Příklad

Následující obrázek rovnice i odpovídající kód MathML byly získány pomocí upraveného editoru DragMath, který je integrován v administrativním prostředí pro autory učebnic dostupném na adrese http://ucebnice-admin.zcu.cz (přístup je chráněný heslem).

 

máme následující rovnici

 

equation example

 

odpovídající reprezentace v MathML (vstup programu MathML2TTS)

 

MathML code example

 

odpovídající textový přepis rovnice (výstup programu MathML2TTS)

"iks rovná se zlomek, v čitateli je mínus bé plus mínus odmocnina z bé na druhou mínus čtyři krát á krát cé, konec odmocniny a ve jmenovateli je dva krát á"

 

 

Reference

  1. Matoušek, J., Hanzlíček, Z., Campr, M., Krňoul, Z., Campr, P. and Grůber, M.: Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students. Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 14th International Conference TSD 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6836, p. 364-371, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2011.
  2. Matoušek, J., Campr, M., Hanzlíček, Z. and Grůber M.: Automatic Reading of Educational Texts for Vision Impaired Students. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 1, p. 169-180, Brno, 2011.


Licenční podmínky

Software je výsledkem řešení projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 - Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty a podléhá licenčním podmínkám daného typu projektu (OP VK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Bližší informace lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Nástroj byl vyvinut a je využíván Katedrou kybernetiky, Západočeské univerzity v Plzni. Jde o výstup projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 - Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty. Nástroj tvoří důležitou součást webového systému pro předčítání matematických textů dostupného na http://ucebnice.zcu.cz.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech