Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2009
Autor: Liška, J.; Jakl, J.

ModeShape

Software ModeShape slouží pro zpracování provozních měření vibrací lopatek. Apriorně je aplikace určena pro zpracování dat z měřicího systému Oros. Byla navržena a ověřena metoda využívající fázové informace z krátkodobé Fourierovy transformace, na jejímž základě lze rekonstruovat chování jednotlivých měřených lopatek ze záznamu provozních dat. Pro konkrétní zvolený časo-frekvenční bod ve spektrogramu je tak k dispozici vizualizace tvaru kmitu, ke kterému na olopatkovaném kole dochází ve zvoleném čase a frekvenci. Vyvinutý software implementuje metodu v podobě uživatelsky intuitivní aplikace, kde je možné využívat nástrojů signálové analýzy a zobrazovat chování lopatek v rámci měřených vibračních signálů.


pracovni okno

Software realizuje výsledky výzkumu metod, které byly publikovány v následujících článcích:

Liška, J.; Jakl, J.; Janeček, E.: Experimental Evaluation of Blade Frequency Properties, Proceedings of the 7th IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications, p.76-81, Calgarz, 2010

Liška, J.; Jakl, J.; Janeček, E.: Diagnostika elektromagnetických ventilů z měření provozních elektrických veličin, Sborník ze 4. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, str. 181-184, Plzeň, 2009Licenční podmínky

Využití softwaru je specifikováno ve smlouvě o spolupráci mezi ZČU a ŠKODA POWER a.s., A Doosan company.

Software je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.

Doklad o ekonomickém přínosu výsledku výzkumu R se odráží v tabulce B4 a D6 projektu FR-TI1/196 - Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách (viz přiložený dokument).


Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Software byl předán firmě ŠKODA POWER a.s., A Doosan company k rutinnímu provozu. Bližší informace lze nalézt na stránkách:


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech