Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/008

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2012
Autor: Ivan Pirner, Jakub Vít

Noty - program pro generování nástrojových partů z partitury

Tento program slouží pro extrahování jednotlivých partů hudební skladby z partitury. Partitura je notový zápis hudebních skladeb, kde jsou pod sebou vypsané všechny hudební nástroje, které hrají danou skladbu. Tento zápis je vhodný například pro dirigenta, jelikož má přehled o všech nástrojích, které v danou chvíli hrají.

Pomocí tohoto nástroje je možné z takto napsané partitury vygenerovat notové party, pro jednotlivé muzikanty. Ti totiž nepotřebují znát noty všech hráčů, ale jen svoji část. Prakticky tento program funguje tak, že rozřeže partituru na jednotlivé řádky, a ty poté složí stránku po stránce, až vznikne notový part pro daný hlas.

Software využívá techniky zpracování obrazů pro provádění rozřezávání. V prvé řadě je nutné v obrázcích vyhledat oblasti s notovými osnovami. Dále je nutné najít ostatní objekty, které se nachází mezi osnovami (např. značky hlasitosti, či čísla taktů) a ty přiřadit ke správné notové osnově. Nakonec jsou výřezy spojené do jednoho či více obrázků s důrazem na zarovnání pro lepší čitelnost not.

 

Download

 

POŽADAVKY PRO SPUŠTĚNÍ

  • PC nebo Macintosh s operačním systémém Windows, Linux nebo MacOS

 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Program se skládá z jednoho grafického okna. V první části se nachází seznam souborů, které budou zpracovány. Pomocí tlačítek "Přidat soubory", "Smazat", "Posunout níže" a "Posunout výše" je možné tento seznam naplnit a upravit tak, aby odpovídal skutečnému zadání.

Další část je sekce parametrů. Zde je možné vybrat, jaký part bude z partitury extrahován. Dále název výstupního souboru obrázku. A také volitelně odstup jednotlivých notových osnov ve výsledku (vytváří vzdušnější vzhled partů za cenu méně řádků na stránce).

V poslední části se nachází tlačítko "Spustit", pomocí kterého je provedena samotná akce extrakce partu z partitury. Dále je zde okno s logovacími zprávami, ve kterých jsou po skončení vypsány údaje o výsledky, popřípadě o chybách.

 Screenshot

 

Ukázka

  Na následujícím příkladu jsou tři stránky partitury pro 10 hlasů. Pomocí programu byl vygenerován part pro třetí hlas, tj. z každé stránky byl vyříznut třetí notový řádek. Z první stránky byl vyjmut nadpis skladby a vložen na začátek partu.

 

Vstup

  

page 1page 2page 3

 

Výstup pro 3. hlas

 

output

Demonstrační režim

Program disponuje demonstračním režimem, kde v několika krocích prezentuje postup při rozřezávání partitury. Tento režim lze použít pro vysvětlování teorie zpracování obrazu, nebo pro ladící účely.

Pro spuštění v demonstračním režimu staří spustit program s parametrem "-demo" v příkazové řádce.

 

demo


Více informací o realizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Program je volně ke stažení jako freeware.Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech