Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2011
Autor: CAMPR, P., GRŮBER, M.

Webová aplikace pro paralelní obsluhu TTS požadavků

Tento software, realizován formou jak webové tak CLI aplikace, zpřístupňuje externí TTS (text-to-speech) systém ARTIC, pro využití v prostředí webových aplikací. Systém se stará o stažení konkrétních verzí modulů ARTIC z externích lokací, správné zavedení modulu ARTIC do paměti a logování provozu. Systém podporuje zavedení více modulů najednou, tj. podporuje paralelní generování akustické řeči různých řečníků najednou. Vnější rozhraní, které je využíváno cílovými aplikacemi, je realizováno přes HTTP protokol, ve formátech JSON pro řídicí data a WAV pro přenos akustických dat. Úkolem systému je také obsluha paralelních požadavků a jejich řazení do fronty pro zpracování modulem TTS, který je určen pouze pro zpracování jednoho požadavku v jeden okamžik. Přímou součástí systému je modul pro základní zpracování vstupních řetězců (natural language procssing) a konverzi vstupního IPA (International Phonetic Alphabet) formátu.

Vyvinutá aplikace je určena pro OS Windows a Linux. Na platformě Linux je podporován běh aplikace jako systémové služby, která funguje jako HTTP server, se kterým mohou paralelně komunikovat aplikace využívající TTS systém.

Validace webové aplikace byla provedena na pracovišti Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Byl učiněn závěr, že vytvořený nástroj plně vyhovuje a splňuje požadavky, které na něj byly kladeny.

Verifikace webové aplikace byla provedena na pracovišti Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni v různých fázích vývoje tohoto nástroje pomocí systémového testování. Další kroky verifikace byly postupně prováděny pomocí metody akceptačního testování.

Výsledky potvrdily možnost nasazení nástroje v úloze paralelní obsluhy TTS požadavků.


Více informací o relizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Pro získání licence kontaktujte prosím:

Ing. Pavel Campr
Katedra kybernetiky
Univerzitní 22 
Západočeská univerzita v Plzni
tel. 377 63 2584Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Software je nyní využíván na http://znaky.zcu.cz a http://ucebnice.zcu.cz pro generování automaticky syntetizované mluvené řeči.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech