Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/020

poloprovoz (Z)

Rok vydání: 2012
Autor: Hering Pavel; Nováček Jiří; Janeček Eduard

Zařízení pro identifikaci parametrů elektrického vedení pomocí synchronních fázorů

Instalace měřicích zařízení PMU, které umožňují synchronní měření fázorů napětí a proudů, v elektrických sítích umožňuje určovat okamžité hodnoty elektrických parametrů vedení. Znalost zpřesněných hodnot parametrů přispívá k bezpečnějšímu provozování elektrické sítě. Z toho důvodu bylo navrženo zařízení pro identifikaci parametrů vedení, které se skládá ze softwaru Odhad parametrů vedení distribuční sítě s využitím synchronních fázorů, serverového hardwaru, datového rozhraní a úložiště.

Poloprovoz je plánovaným výstupem projektu FR-TI1/462, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu. Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a bezpečnější provozování přenosové sítě.

Více informací lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Zařízení je plánovaným výsledkem řešení projektu MPO-TIP - TI1/462 a je dále poskytovatelné při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.


Informace o licenčním ujednání: 


Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň 
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506


Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Tento nástroj pro identifikaci parametrů byl integrován do informačního systému společnosti ČEZ a. s. na dispečinku v Hradci Králové, ke byl provozován v režimu poloprovoz pro ověření vlastností od července do prosince 2012.

 text to speech