Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2011
Autor: HOUDOVÁ Lucie

Program pro dárcovská centra

Pro usnadnění komunikace a práce s daty byla vytvořena nová jednotná (webová) aplikace pro dárcovské centrum na správu údajů o dárcích, která slouží ke kompletní administrativní správě informací o dárcích (Přidání / Odebrání / Úprava, Vyřazení - Trvale / Dočasně apod.), správě aktivovaných dárců (vyšetření, dostupnost apod.) a správě dárců po odběru (dispenzarizace,ukončení životní pojistku rok po odběru) včetně hlídání všech potřebných termínů a údajů a potřebných vyhledávacích formulářů a historie záznamů.

Software je dokumentován v publikaci: HOUDOVÁ, Lucie. Program pro dárcovská centra. Plzeň: KKY-FAV, ZČU v Plzni, 2011. Uživatelský manuál k software (verze 1.1, PDF).

SW je výstupem projektu TA01010342, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu (viz Ekonomické parametry výsledku RIV). Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a usnadnění správy dárců, včetně jejich dohledání pro potřeby požadovaných vyšetření pro transplantace a plnění povinných standardů.


Více informací o relizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno v projektu TA01010342.

Software je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.
Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek je začleněn do ICT infrastruktury Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s. (ČNRDD).

Bližší informace lze nalézt na: http://www.kostnidren.cz/registr/projekty/vyzkumne-projekty.php

Potvrzení o užívání softwaru Českým národním registrem dárců.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech