Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/010

prototyp (G)

Rok vydání: 2012
Autor: LIŠKA, Jindřich a JAKL, Jan

Prototyp systému pro monitorování nestacionárních událostí v rotačních strojích

Nestacionární události typu rázů, resp. krátkodobé širokopásmové buzení, jsou častým projevem počínajícího poškození v rotačních strojích. Prototyp umožňuje identifikovat vznik tření v rotačních strojích, včetně počínající nestability valivých ložisek a to již při velmi slabých projevech počínající závady. Funkce prototypu je založena na původní metodě kumulovaných normovaných úplných spekter, jejíž vlastnosti byly detailně ověřeny na experimentálním rotorovém stendu, kde byly simulovány výše uvedené jevy. Systém provádí sběr dat z jendotlivých měřicích rovinách - až 6 měřicích rovin (18 kanálů) a provádí vyhodnocení signálů z pohledu detekce příznaků poškození. Prototyp systému pro monitorování nestacionárních událostí v rotačních strojích byl realizován v rámci projektu MPO FR-TI1/196.


rams


Prototyp je plánovaným výstupem projektu FR-TI1/196, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu - pro celý projekt v 5. roce po jeho ukončení odhadnuty na 6M (tržby) a 800k (zisk).  Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a významné snížení poruchovosti turbín a nákladů na jejich opravy.

Více informací lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Prototyp systému systému pro monitorování nestacionárních událostí v rotačních strojích byl realizován v rámci projektu MPO FR-TI1/196.


Pro podrobnější informace a získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Prototyp systému je umístěn u spoluřešitele projektu - Doosan Škoda Power, s.r.o. Potvrzení o užívání bude dodáno během března 2013.text to speech