Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/022

poloprovoz (Z)

Rok vydání: 2012
Autor: LIŠKA Jindřich a JAKL Jan

Ověření systému detekce rotorového kontaktu v provozu parních turbín

Detekce kontaktu rotoru v rotačních strojích, především pak v parních turbinách je velice důležitou informací u moderních zařízení, kde jsou z důvodu zvýšení účinnosti zmenšovány vůle mezi rotorem a statorem. Kontakt samotný následně vede k ohýbání rotoru a tím ke zvýšení jeho vibrací. Systém pro detekci kontaktu rotor/stator byl nainstlován na elektrárně Tušimice za účelem ověření vlastností diagnostických funkcí a sledovaní charakteristických veličin provozu turbíny před vlastním uvedením systému do rutinního provozu. Systém je unikátním zařízením umožňujícím včasnou detekci kontaktu on-line (doposud nebylo možné kontakt v turbinách diagnostikovat). Poloprovoz pro detekci rotorového kontaktu testovaný na elektrárně Tušimice dokázal s úspěchem odhalit kontakt již v ranném stadiu vzniku a v roce 2012 významnou měrou napomohl ke stanovení příčin ohýbání rotorů na celkem čtyřech turbogenerátorech 210 MW.

Poloprovoz je plánovaným výstupem projektu FR-TI1/196, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu - pro celý projekt v 5. roce po jeho ukončení odhadnuty na 6M (tržby) a 800k (zisk).  Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a významné snížení nákladů na opravy.

Více informací lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Poloprovoz pro detekci kontaktu v parních turbinách byl realizován v rámci projektu MPO FR-TI1/196.

 

Pro podrobnější informace a získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8

301 00 Plzeň

Email: janecek(at)kky.zcu.cz Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Poloprovoz je realizován na elektrárně ETUII. Potvrzení o užívání výsledku v režimu poloprovoz je specifikováno v příloze zápisu ze závěrečného oponentního řízení k projektu TIP FR-TI1/196.text to speech