Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2011
Autor: Liška J., Jakl J., Janeček, E.

SW pro detekci a vyhodnocení rubbingu na parních turbinách

SW pro zpracování, detekci a vyhodnocení rubbingu (kontaktu roto-stator) na parních turbinách. SW využívá původních výsledků výzkumu získaných v rámci řešení projektu MPO FR-TI1/196.

Metody detekce rubbingu jsou založené na zpracování úplných spekter a akumulovaných úplných spekter. Metoda akumulovaných úplných spekter byla vyvinuta autorským týmem právě pro potřeby zpracování signálu pro automatickou detekci rubbingu. Soubor metod, které jsou používány pro detekci rubbingu a jeho symptomů v provozních signálech z parních turbín je v tomto SW implementován. SW je nasazen pro on-line monitorování rubbingu na parní turbíně v provozu elektrárny.

SW je vybaven uživatelským rozhranním pro nastavení trigrovacích hladin, parametrů turbíny a parametrů výpočtu charakteristických funkcí detekce rubbingu. Kompletní vizualizace sledovaných veličin umožňuje za provozu turbíny detekovat symptomy rubbingu a automaticky archivovat úseky dat obsahující záznam kontaktu.

SW je plánovaným výstupem projektu FR-TI1/196, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu (viz Ekonomické parametry výsledku RIV).


RubDetector


Více informací o relizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno v projektu FR-TI1/196.


Software je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.
Pro získání licence se obracejte na:

Jindřich Liška

Univerzitní 22
30614 Plzeň
Email: jinliska(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 521

 Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek je umístěn na http://www.kky.zcu.cz/cs/sw/rubdetector.

 

Výsledek byl předán firmě ŠKODA POWER s.r.o., A Doosan company, pro rutinní provoz. Bližší informace lze nalézt na stránkách:

Doklady k ekonomickému přínosu výsledku R se odráží v tabulce B.4 a D.6 projektu FR-TI1/196 - Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách (viz přiložený dokument).

Doklady k ekonomickému přínosu SW


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech