Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/019

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2012
Autor: Fetter M. ; Flídr M. ; Hajšman V. ; Jelínek L. ; Krňoul J. ; Vávře J. ; Voráč P.; Janeček E.

Informační systém pro spolehlivost

Informační systém je určen pro podporu řízení činností údržby elektrárenských zařízení, zejména pro efektivní plánování údržby na základě sledování a predikce stavu zařízení. Systém využívá původních výsledků výzkumu získaných v rámci řešení projektu
MPO FR-TI1/258.

Informační systém je koncipován jako komplexní metodické a technické řešení pro systematický sběr relevantních technických a ekonomických servisních dat,  jejich vyhodnocování a podporu v oblasti plánování a řízení údržby. Implementované metody zpracování dat a parametrizace modelů spolehlivosti zařízení a nákladovosti jejich údržby jsou založené na kombinaci statistického a expertního vyhodnocení dat o poruchách, opravách a nákladech. Soubor metod pro podporu rozhodování v oblasti plánování činností údržby vychází ze sledování a predikce stavu zařízení, tedy z časového vývoje stavu opotřebení a s ním spojeného očekávaného rizika vzniku poruchy na jednotlivých sledovaných zařízeních v určitém plánovacím období.


hla

 Informační systém je postaven na třívrstvé architektuře využívající databázový systém Oracle, aplikační server Apache Tomcat a WEB uživatelské rozhraní.

Ekonomický přínos SW je definován jako relevantní podíl přínosů uvedeného projektu.Licenční podmínky

Využití výsledku je upraveno ve smlouvě o spolupráci na řešení projektu MPO FR-TI1/258 uzavřené mezi příjemcem Západočeskou univerzitou v Plzni a spolupříjemcem ŠKODA POWER s.r.o., A Doosan company a dále ve smlouvě o využití výsledků uzavřené mezi poskytovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a příjemcem Západočeskou univerzitou v Plzni.

Software je poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.

Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek je provozován IS/IT ZČU a v další etapě řešení projektu bude ve spolupráci se ŠKODA POWER s.r.o., A Doosan Company probíhat ověření systému v rámci pilotního nasazení u smluvních partnerů.

Doklad o ověření softwarového prototypu


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech