Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2009
Autor: Jelínek,L.; Houdová,Le.

VIP - výpočet intenzit poruch

Software VIP zahrnuje algoritmy pro načtení a zpracování dat o poruchách a opravách elektrárenských komponent. Výsledkem je pak především odhad vývoje jejich intenzit poruch v čase s původní údržbou i bez údržby ve formě parametrické funkce Tri-Weibullova náhodného rozdělení pro export do poruchovostního modelu. Program umožňuje dále jednak vizualizovat tyto průběhy pro vybrané komponenty, bloky a elektrárny obsažené v datech a jednak generovat grafický katalog vývoje intenzit poruch. Přitom počítá i ostatní statistické charakteristiky z historických dat pro účely simulace a kalibrace poruchovostního modelu jako celku.

Software vznikl jako programová realizace metod vyvýjených v souvislosti s řešením výzkumné činnosti specifikované v popisu projektu MPO FR-TI1/258. Realizuje výsledky výzkumu metod, které byly publikovány v následujících článcích:

Houdová, L.; Jelínek, L.; Janeček, E.: Fault Liability and Maintenance Cost Modeling
of a Steam Turbine
; Proceeding of 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 32-35, Karpacz, 2009 (ISBN 978-3-940471-10-9)

Janeček, E.; Jelínek, L.; Houdová, L.; Keramidasová, A.:Vývoj nástroje pro podporu rozhodování a plánování údržby parních turbín; Energetika, vol. 1/60/2010, p. 38-41, Praha, 2010 (ISSN 0375-8842)

   

Bližší informace lze nalézt v následujícím dokumentu:


Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno ve smlouvě o spolupráci v rámci grantu MPO FR-TI1/258.

Software je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.

Pro získání licence se obracejte na:

ZČU:
Eduard Janeček
Univerzitní 8,
30614, Plzeň

Email: janecek@kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506

Škoda Power a.s., A Doosan Company:
Václav Taubr
Tylova 1/57
30128, Plzeň

Email: vaclav.taubr@doosanskoda.com
Tel: +420 378 185 016


Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek byl předán firmě ŠKODA POWER a.s., A Doosan company, pro rutinní provoz. Bližší informace lze nalézt na stránkách:

Doklady k ekonomickému přínosu výsledku R se odráží v tabulce B.4 a D.6 projektu FR-TI1/258 Výzkum a vývoj informačního systému pro podporu rozhodování v oblasti snižování nákladů na údržbu a zvyšování spolehlivosti parních turbín vybraných zařízení elektrárenských strojoven.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech