Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2007
Autor: Hajšman V., Fetter M., Weissmann O.

SSK - CAE systém pro podporu projektování a správy kabelových systémů

CAE systém SSK je programový systém pro podporu projektování a správy kabelových systémů rozsáhlých technologických celků, který poskytuje:

  • centralizovanou správu všech informací o prvcích kabelového systému,
  • optimalizaci návrhu a modifikací kabelového systému,
  • podporu celému životnímu cyklu prvků kabelového systému,
  • zajištění a prokázání dodržení technických a legislativních zásad
  • při návrhu, realizaci a provozování kabelového systému,
  • úsporu nákladů při projektování, realizaci a provozování kabelového systému a
  • zajištění kvality procesů správy kabelového systému.

Detailní informace o CAE systému SSK jsou uvedeny v přiložených dokumentech:Licenční podmínky

CAE systém SSK byl vytvořen v rámci řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu č. FI-IM3/173.

Vzhledem k vysoké míře specializace SW a z toho vyplývající limitované možnosti jeho uplatnění na trhu a s ohledem na náklady na dosavadní vývoj a další rozvoj je předpokládáno poskytování práv k jeho užití za úplatu. Přesné licenční podmínky doposud nebyly stanoveny (termín ukončení projektu 05/2008). Jejich stanovení bude plně v kompetenci hlavního řešitele projektu – společnosti I & C Energo a.s.Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Komplexní metodické a technické řešení zahrnující CAE systém SSK a Metodiku projektování a správy kabelových systémů bylo v rámci pilotního projektu nasazeno na jadernou elektrárnu Dukovany ČEZ a.s. Potvrzení o užívaní bude doloženo v nejbližším možném termínu.

V tomto okamžiku je připravováno nasazení CAE systému SSK v rámci akce komplexní obnovy hnědouhelné elektrárny Tušimice II ČEZ a.s.

potvrzení o užívání


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech