Přejít na obsah

Flag-en show English version

poloprovoz (Z)

Rok vydání: 2008
Autor: Hajšman, V.; Fetter, M.; Weissmann, O.

Správa kabelového systému JE Dukovany ČEZ, a.s.

Komplexní metodické a technické řešení pro podporu projektování a správy kabelového systému JE Dukovany ČEZ, a.s. nasazené a ověřované na vybrané části technologického celku. Obsahem komplexního řešení je metodika detailně popisující technické a organizační aspekty správy kabelového systému JE Dukovany ČEZ, a.s. a CAE systém SSK.

Ověřované řešení realizuje výsledky výzkumu metod, které byly publikovány v následujícím článku:

Hajšman, V.; Weissmann, O.: CAE systém pro návrh a správu rozsáhlých kabelových systémů; Sborník ISTI Forum 2007, str. 51-52, Nymburk, 2007

Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno ve smlouvě o spolupráci v rámci grantu MPO FI-IM3/173.


Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek je ověřován u firmy I & C Energo, a.s..
Bližší informace lze nalézt na stránkách:

Doklady k ekonomickému přínosu se odráží v tabulce 2 projektu MPO FI-IM3/173 Vývoj obecné metodiky a CAE systému pro podporu projektování a správy kabelových systémů.text to speech