Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/025

poloprovoz (Z)

Rok vydání: 2012
Autor: NOVÁČEK, Jiří, JANEČEK, Petr, JANEČEK, Eduard

Robustní estimátor stavů PS v podmínkách zvyšující se výroby OZE

TAČR - logo

V důsledku zvyšující se výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE) současné estimátory stavu v některých situacích selhávají. To je způsobeno numerickými vlastnostmi algoritmů, využívaných ve stávajících estimátorech. Z tohoto důvodu byl vytvořen Robustní estimátor stavu PS (přenosové soustavy), který je založen na algoritmech se zaručenou konvergencí.

Zařízení Robustní estimátor stavu PS zahrnuje serverový hardware, Software robustního odhadu stavu PS, datové úložiště a rozhraní (viz. blokové schéma).


Blokové schéma Robustního estimátoru stavu PS

 

Zařízení bylo vyvinuto v průběhu roku 2012 a od té doby je integrováno do systému společnosti ČEPS, a. s., kde je provozováno v režimu poloprovoz, což umožňuje ověřit vlastnosti zařízení v rutinním provozu. Přínosem tohoto zařízení je zabránění výpadkům informací o stavu přenosové soustavy, které mohou způsobit až rozpad elektrizační soustavy a tím škody v řádech miliard Kč.Licenční podmínky

Pro informace se obracejte na:


Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Vyvinuté zařízení bylo integrováno do systému společnosti ČEPS, a. s., kde funguje v režimu poloprovoz za účelem ověření vlastností v rutinním provozu.text to speech