Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/024

poloprovoz (Z)

Rok vydání: 2012
Autor: Janeček Petr, Nováček Jiří, Janeček Eduard

Estimátor stavu sítě využívající synchronní měření fázorů

V současné době dochází v elektrických sítích k instalaci nového typu měřicích zařízení PMU, která poskytují synchronně měřené fázory napětí a proudu. Současné estimátory tato kvalitativně lepší měření nedokáží využít. Z tohoto důvodu byl navrhnut nový estimátor, který je složený ze software Estimace stavu sítě s využitím fázorových měření, serverového hardwaru, datového rozhraní a úložiště. Tento estimátor byl integrován do informačního systému společnosti ČEZ a. s. na dispečinku v Hradci Králové, kde byl provozován v režimu poloprovoz pro ověření vlastností od března do prosince 2012.

Poloprovoz je výstupem projektu MPO FR-TI1/462, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu. Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu, zpřesní estimaci stavu sítě, což umožní bezpečnější provozování sítě při vyšší zátěži.

Více informací lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Poloprovoz je plánovaným výsledkem řešení projektu MPO FR-TI1/462 a je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.


Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek byl provozován v režimu poloprovoz pro ověření vlastností od března do prosince 2012 na dispečinku v Hradci Králové (integrován do informačního systému společnosti ČEZ a. s.).text to speech